Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 flyttes til høsten

Det vedlagte reviderte regnskapet for 2020 viser at løypelaget langt på vei opprettholdt normal drift gjennom et 2020 preget av Covid-19.

Vi har besluttet at årsmøtet flyttes til høsten, i god tid før skisesongen. Møtet blir gjennomført fysisk i Skåbu med mulighet for deltakelse via videolink. Bakgrunnen for utsettelsen er svært lav deltakelse under årsmøtet via Skype i 2020. Senhøstes er vi også kommet lenger i arbeidet med å bytte ut nåværende tråkkemaskin etter rundt 10 år.

Til årsmøte i STLL 2021.
Balanse 2020.   
Resultat 2020.

God sommer i Skåbu i mellomtiden!

Hilsen

Jan-Henry Hansen

Styreleder STLL