Referat fra årsmøtet 2021.

Referat fra årsmøtet som ble avholdt 09.12.21 kan leses her.