Bli medlem

Skåbu Tverrbygda Løypelag (STLL) har ansvar for all løypekjøring og vedlikehold i området. Løypelaget er et samarbeid mellom hytteeiere, fastboende og idrettslaget STEIL.

Alle som benytter løypene oppfordres til å bli medlem. Løypelaget er avhengig av et langsiktig, bærekraftig grunnlag for virksomheten, og trenger flere medlemmer.

Du blir medlem enten ved å betale kr 3000 eller kr 1200 til til Skåbu Tverrbygda Løypelag, kontonr. 2095 48 58821. Årlig medlemskontingent er for tiden kr 1200. Husk å skrive navn og mailadresse (evt. postadresse) på innbetalingen!

Den enkelte medlem har ikke noe økonomisk ansvar utover dette. Ønsker du ikke å bli medlem, setter vi pris på alle økonomiske bidrag til samme konto.

Har du spørsmål? Kontakt daglig leder Aage Rundhaugen, tlf 952 95 586, rundhaug@online.no

Foto: Jon Gunnar Henriksen. Se filmen som bildet er hentet fra her.